Cart 0

En liten endring for drastisk forandring?

Styrketrening

Vi mennesker er vanedyr, noe som vil si at vi stort sett gjør det samme hele tiden. Når vi først endrer på noe, er det ofte snakk om “noe nytt innen det samme”. Ikke noe galt i seg selv, men det vil ofte medføre at du ikke får den fremgangen du virkelig ønsker deg.  Om du føler du sitter litt “fast” i treningen, og ikke kommer noen vei, så kan det rett og slett være at du trenger noe nytt. floor pressDette kan bety et nytt treningspgrogram, en ny treningsmetode, eller nye øvelser. Det kan også bety at du skal gjøre det samme du har gjort til nå, men med en sentral endring. Har du tenkt over hvilke øvelser du stort sett avslutter øktene dine med? Se igjennom treningsloggen din (du bør ha en) og se hvilke øvelser som alltid kommer SIST. Kan det stemme at det er disse øvelsene, bevegelsene eller muskelgruppene som er minst utviklet hos deg? Har du mangler på disse områdene? Sjansen er stor for det. Så, i neste treningsfase, start øktene med øvelsene du alltid har avsluttet med, og avslutt med de du alltid har startet med!  I visse tilfeller skal du være litt forsktig med dette, for eksempel ved å utmatte en muskelgruppe med en “isolerende” øvelse før et baseløft (selv om det også kan gjøres i visse tilfeller, f.eks. via pre-exhaust-metoden), men poenget står og budskapet er enkelt: Prioriter det du ikke har prioritert tidligere, og se hva det gjør med treningen din.  Sjansen er stor for at du får en positiv overraskelse! PS: Selv om du skal gi plass til å prioritere annet enn baseløft i en periode, er det vel så viktig å ha stålkontroll på dette området. Om du vet du har mangler her, eller har forsømt viktigheten av dette området, gjør noe med det.


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published