Cart 0

Hva har muskelen levator scapulae å gjøre med skuldersmerter og benkpress?

Benkpress Levator scapulae Nakkesmerter Skuldersmerter Triggerpunkter

Med fokus på detaljer er det større sjanse for å lykkes. Les videre for å legge enda en brikke på plass.

Skuldersmerter, nakkesmerter, problemer med startposisjon i benkpress, problemer med å få skuldrene i god posisjon i dra-øvelser ro-øvelser, osv. osv...

Dette er vanlige problemer, og løsningen går ofte i retning av å skape mer bevegelighet i fremsiden av skulderkomplekset og mer styrke i baksiden. Viktige områder, men kanskje noe blir oversett? Kanskje det hele har en meget enkel løsning?

Det er viktig med en helhetlig tilnærming til rehabilitering, skadeforebygging og trening for øvrig. Problemet er at man fort kan overse mindre og åpenbare områder som ved nærmere fokus kan være nettopp det en trenger.

Når det gjelder skulder- og nakkesmerter er det mange faktorer som kan være tilstedeværende og som fremprovoserer symptomer. Løsningen kan derfor være relativt omfattende. Det betyr likevel ikke at den alltid MÅ være det. Om du har lite bevegelighet i skulderleddet, problemer med å heve armen, og problemer med å opprettholde stabile skuldre under benkpress, hva er som regel det mest åpenbare problemet? Jo, at skulderbladene og skuldrene heves mot øra. 

Det burde derfor ikke være noen tvil om hvilken muskel du burde rette mer oppmerksomhet mot. Det ligger i navnet. Levator scapulae. Første ord burde allerede være beskrivende nok til å se sammenhengen med problemer i området, og de øvrige nevnte problemer. Dette er en muskel som primært har som funksjon å heve skulderbladet. Er den «overaktiv», stram, og inneholder aktive triggerpunkter, burde det være en «go to» muskel for å korrigere nevnte problemer, både under øvelser og ellers i hverdagen.

Se på muskelen og forestill deg hva den vil gjøre med skulderbladet om nakken er fiksert. En «tight» levator scapulae vil redusere evnen til opp-rotasjon av skulderbladet, en bevegelse det er sentralt at skulderen KAN gjøre, om du vil bevege armen over skulderhøyde.

En forkortet levator vil også kunne gjøre det svært vanskelig å utføre benkpress og ro-øvelser uten kompensering, nettopp ved at indre del av skulderbladet heves. Løsningen på dette problemet er først og fremst å deaktivere potensielt aktive triggerpunkter, for deretter å gå inn på strategier for å optimalisere lengde- og spenningsforhold.

Ikke minst må det skapes strukturell balanse rundt skulderbladet slik at optimale forhold for bevegelse tilrettelegges for styrketrening. De praktiske løsningene finner du her. Rett mer fokus mot levator scapulae og sjansen er tilstede for at skulder- og nakkesmerter reduseres, samtidig som prestasjoner i benkpress og dra-øvelser øker! Newer Post