Cart 0

4 enkle "kjøreregler" for kunder som har vondt

Kunde Personlig Trener Prehab Rehabiliterende øvelser Skadeforebyggende trening StyrkeCoach Teknikk Treningsmetode

Om en kunde har vondt har man lært at man skal "unngå det som gjør vondt". Det er logisk. Problemet er ikke nødvendigvis hva som gjør vondt, men hvorfor det ble vondt. Som StyrkeCoach og personlig trener er du nødt til å finne ut av dette før det er for sent. "For sent" vil som regel si at kunden påføres seriøse skader og/eller at kunden går sin vei. Selv om du kanskje tenker at det verste for din del er at kunden går sin vei da det alltid finnes nye kunder er det tross alt slik at du i STOR grad lever av ditt eget rykte. Påfører du kunder skader og smerter er det ikke bare kunden det går utover - det går også hardt utover DEG. Unngåelse av skader og kroniske smerter avhenger av hvordan man takler kundens tilbakemeldinger. Med andre ord, reaksjonen på kundens klaging på "å ha vondt". Så hva gjør du når kunden har vondt? Har du en strategi? Det finnes mange gode løsninger her, men vi skal ikke gå detaljert inn på de nå. Vi er først nødt til å skape en grov oversikt på hvordan takle en kunde med smerter.
  1. Unngå generalisering: "Det har alltid fungert", "det pleier å fungere", "det fungerer for meg", " det er den beste øvelsen" er eksempler på noe som ikke har noe som helst å si for en kunde som opplever smerte under trening. Det generaliseres altfor ofte i treningsbransjen. Gjør DETTE for x, gjør DEN for y, osv. Klart det finnes løsninger som på generell basis har for vane å fungere, men det vil ikke si at det vil overstyre kundens opplevelse av en øvelse eller treningsmetode. Dette fører oss over på...
  2. Finn alternative løsninger: Alt vil aldri fungere for alle. Det er bare sånn det er og jo tidligere du forstår dette, desto bedre resultater vil du fremdrive for kundene dine. Ordet "alternativt" er desverre noe negativt ladet. Trolig med oppstandelse fra den medisinske verden der "alternativ behandling" lenge har blitt sett på som mindre troverdig. Akkurat den diskusjonen skal vi ikke ta, men det samme problemet finnes i treningsbransjen. Dette er synd da de standardiserte løsningene ikke alltid vil fungere uten smerter for en del kunder. Alternative løsninger kan være så enkelt som å endre litt på utførelse av en øvelse (fotstilling, håndplassering, bevegelsesområde), men det kan også være du enkelt og greit må bytte øvelsen.
  3. Benytt rehabiliterende øvelser: Smerter kommer av en eller flere årsaker. Det nytter ikke å bare finne ut av hva dette er, men også gjøre noe med det. Rehab og prehabøvelser har lenge vært en sentral del i verktøykassen til kyndige coacher, men har ikke før nylig blitt "populært" innen treninsbransjen. Dette er flott da slike øvelser kan ha en meget positiv effekt, både med tanke på å forebygge plager, men også for å bli kvitt eksisterende problemer. Dog avhenger effekten av en kritisk faktor....
  4. Korrekt teknikk: Den fremste årsaken til at folk har vondt under eller etter øvelser er teknisk utførelse. En øvelse utført med mindre optimal teknikk vil nesten alltid medføre smerter, før eller senere. Tilsvarende er det veldig få av de som demonstrerer god teknikk som også har vondt under selve øvelsen. Teknikk i alle øvelser kan derfor benyttes som en form for evaluering. Jo bedre trent man er på observasjon av bevegelse og kompensasjoner, desto bedre rustet vil man også være for å finne effektive løsninger for eksisterende problemer. Med erfaring vil man rimelig enkelt kunne forutse hvilke symptomer som er tilstede kun ved å observere teknikk. Teknikk gjelder ikke bare for styrketrening, men også rehabøvelser, tøyning, osv. Effekt av sistnevnte avhenger like mye av teknikk som styrketrening gjør. Mange overser dette.
Avsluttende ord Hver gang en ny kunde kommer til deg kan du være rimelig sikker på at vedkommende har ett eller flere problemer hva gjelder smerter og "vondter". Dette kan enten gjelde problematikk i forhold til treningen selv, eller smerter ellers i hverdagen. Et suksessrikt samarbeid avhenger av å finne effektive løsninger slik at du kan håndtere typisk problematikk på dette området. Om det er snakk om seriøse problemer du ikke har mulighet til å gjøre noe med er du nødt til å henvise vedkommende til noen som kan. Er det derimot snakk om ting du kan påvirke i positiv retning er du nødt til å vite hva som kan og bør gjøres for å bli kvitt problematikken. Første steg vil alltid være innlæring av korrekt teknikk, et fundamentalt område hver seriøse styrkecoach er nødt til å håndtere skikkelig. Observasjon og korrigering av teknikk vil alltid kunne eliminere smerter under øvelser. Om dette ikke er nok må du tenke alternativt. Finnes det andre løsninger, eller "MÅ du ha denne spesifikke øvelsen" med i treningsprogrammet? Som regel MÅ du aldri ha med en bestemt øvelse og du kan derfor finne løsninger som vil underbygge målsetninger uten negative konsekvenser - tvert imot. I tillegg må du finne ut av hva som forårsaker tilstedeværende problem. Kanskje teknisk korrigering alene er hva som skal til, eller kanskje du må gå mer inn på spesifikke detaljer og jobbe med dem via rehabiliterende øvelser og strategier. Det er flere muligheter, men de 4 kjørereglene vi har gjennomgått for kunder som har vondt er en trygg og effektiv start. Bruk dem og bli en bedre styrkecoach! SC_facebook_banner


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published