Cart 0

Bør du få kunder med ryggsmerter til å tøye?

Bevegelighet Kunder Rygghelse Ryggsmerter Skadeforebyggende trening Skader Smerter StyrkeCoach Teorikurs Tøye Tøyning

Med mindre du nettopp har begynt som trener har du garantert vært bortil ryggsmerter i jobben.
Kunder som klager på jobbrelaterte smerter foran laptoppen, i bilen eller i forbindelse med trening er ikke akkurat et uvanlig fenomen. Tøyning blir ofte anbefalt som en effektiv behandlingsform. Spørsmålet er om man bør eller ikke bør tøye... IMG_8145 Det er mange meninger vedørende tøyning. Det finnes gode argumenter for og imot. Alt avhenger av hvem man snakker om og hva vedkommende vil oppnå med tøyningen. Det viktigste er å være klar på HVA man ønsker å oppnå. Om en kunde er lite bevegelig og har smerter som følge av dette er man nødt til å gjøre noe med problemet. Samme gjelder idrettsutøvere som ved mangel på god nok bevegelighet i forhold til idretten ikke kan utøve bevegelser optimalt.
En interessant studie
Studien Three-dimensional kinematic analysis of pelvic and lower extremity differences during trunk rotation in subjects with and without chronic low back painhadde som formål å finne ut av om det var noen sammenheng mellom bevegelse i bekken/underkropp og ryggsmerter. Forskerne fikk derfor 30 personer til å delta i forsøket. 15 med ryggsmerter og 15 uten ryggsmerter med en gjennomsnittsalder på 44 år. De ble satt til å utføre fem sett med en stående rotasjonsøvelse med stang. Bevegelsesutfall for bekken og underkropp ble målt i frontal, saggital og transversalplanet.
Resultatet?
Det var mer bevegelse i horisontal- og frontalplanet for personer uten ryggsmerter, men ikke nok til at det var signifikant. Det var derimot signifikant forskjell på bevegelse i saggitalplanet. Personer med ryggsmerter viste mindre bevegelse i dette planet. 
Hvordan dra nytte av dette i praksis? 
Studien viste at mangelfull bevegelse i saggitalplanet korrelerte med ryggsmerter. Dette planet defineres primært av muskulaturen på fremside og bakside hofte og lår. Det er en grunn til at KORREKT tøyning av hofteleddsbøyere, fremside og bakside lår har vist seg spesielt fordelaktig for å motvirke ryggsmerter og ikke minst legge de beste forutsetningene for optimale prestasjoner. Det er ikke KUN tøyning som kan medføre økt bevegelighet, smertetoleranse og forebygging av ryggsmerter. Dynamisk tøyning, leddmobilisering, muskelaktivering og korrekt styrketrening er andre strategier som alene eller sammen med statisk tøyning har signifikant betydning for rygghelse og trening uten skader og smerter. Hvordan dette skal gjøres korrekt i praksis er en del av teorikurset BliEnSertifisertStyrkeCoach_580_banner-1  


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published