Cart 0

Personlig Trener Christer Dehlin forteller hvordan du får tre kundetyper effektivt til sine målsetninger!

Christer Dehlin Coach Kundegruppe Kunden Kunder Målsetninger Periodisering Personlig Trener PT StyrkeCoach Styrketrening

Når man begynner å jobbe som coach eller PT merker man fort at planene man legger for kundene ofte ikke blir gjennomført slik man hadde tenkt.
Noen ganger skjer dette fordi man har feilberegnet hva kundens liv tillater av treningsinnsats. Her er noen tips for å ikke gå i den fella.
# 1 - Gjør det klart på forhånd hva som kreves av tid og innsats for å nå målet
Mange kunder har lite innsikt i hva som skal til for å oppnå noe. Noen tror det de vil er vanskeligere å oppnå enn det det faktisk er, men de fleste undervurderer hva slags arbeidsmengde som skal til for å lykkes. Det stiller deg i et dårlig lys hvis du for eksempel tar en sjanse på at en som løfter litt et par ganger i uka skal greie å øke knebøyen sin med 40% løpet av et tre måneder og han feiler. Sier du isteden klart fra at dette ikke vil fungere, og han da istedenfor å justere ned målet vil øke treningsmengden sin nok til at han lykkes er det selvfølgelig helt topp, men sørg da for å spørre om livssituasjonen hans faktisk tillater det. Sett ned foten hvis vedkommende har to småunger, jobber minst ti timer om dagen, og har en kone som foretrekker at han helst aldri ute av huset, med mindre han lufter bikkja eller tar ut søpla.
# 2 - Vær varsom med å sikte for høyt med noen du ikke kjenner
Mål skal være ambisiøse, men folk har forskjellig respons på trening, og det er umulig å fastslå på forhånd om responsen blir bra eller ikke når du sitter ovenfor en du ikke kjenner. Når du har en ny kunde bør du derfor ha som utgangspunkt at han ikke er en genetisk "freak" av toppidrettstypen, samt at det er mulig at han overvurderer sin egen mulighet til å gjennomføre planen i praksis. Legg derfor lista litt lavt. Hvis responsen er over gjennomsnittlig og treningsøktene er regelmessige, kan hovedmålet heller oppjusteres etter en stund. Da sørger du for at kunden ikke går på en mental smell, og faktisk opplever en ekstra følelse av mestring hvis han presterer over beregningene. Vet du i utgangspunktet at du sitter på en aspirerende toppidrettsutøver hopper du selvfølgelig over dette punktet.
# 3 - Velg om du skal periodisere eller ikke
Når disse to punktene er oppfylt er det på tide å se på selve veien til målet. Kompetent som du er vet du hva slags metoder som er hensiktsmessige, og hvor mye man trenger å gjøre av forskjellige ting. Det egentlige valget nå er etter min mening om du skal periodisere treningen etter toppidrettsprinsipper, om du skal gjøre det enklere, eller om du ikke skal periodisere i det hele tatt. Valget tar du ut fra det du vet etter å ha snakket med kunden om punkt 1 og 2, og jeg mener du bør forholde deg slik til tre typer kunder:
Kundegruppe # 1
Denne kundegruppen er gift, har små barn som alltid er syke, full jobb, og må klemme trening inn mellom alt mulig annet som er minst like viktig. Denne kunden avlyser gjerne av grunner som er helt uakseptable på idrettsnivå.
Løsningen
Ikke periodiser. Lag et enkelt treningsprogram som er fleksibelt hvis treningsøkter må forskyves på grunn av omstendigheter du IKKE har kontroll over. Gjør nødvendige endringer etterhvert som situasjonene oppstår. Hvis du har laget noe komplisert faller alt i fisk et sted mellom podens andre forkjølelse og sjefens tredje krisemøte, helt garantert. Som regel er ikke disse kundene godt nok trente til behovet for en avansert plan uansett. Når målene settes må de justeres med høyde for at du ikke greier å trene disse menneskene etter de smarteste prinsippene i verden, bare etter de smarteste prinsippene for dem. Det er viktig at de får med seg øvelser det er mulig å gjøre hjemme når alt blir som vanskeligst. Sørg for at de noterer sett, reps og annet når de trener på egenhånd. Hvis de må levere en hjemmelekse føler de seg mer forpliktet til å gjennomføre trening. Gjør du dette vil de som regel få resultater, selv om de ikke akkurat tar ut det ytterste potensialet sitt.
Kundegruppe # 2
Denne kundegruppen er dedikert og har stor treningsinteresse. Dette er mennesker som kan trene minst fire ganger i uka normalt. De kan ha lange perioder hvor alt går bra, men ofte kommer uforutsette jobbforpliktelser i veien uten at de kan gjøre noe med det.
Løsningen
Periodiser enkelt. Legg inn trening av forskjellige styrkekvaliteter på forskjellige dager med mindre de har som hovedmål å bygge muskler. Ha en løs plan for hvordan du skal skape nok variasjon til å unngå stagnasjon. Her er også fleksibilitet i plassering av økter et nøkkelord. Ikke legg det opp den måten at uka går i stykker hvis du må flytte en eller to økter. Ikke sett opp meso- og makrosykluser. Det blir bare håpløst hvis kunden plutselig må til Malaysia i tre uker for å sjekke at korporasjonens joggeskofabrikk ikke mishandler ungene som jobber der seksten timer i døgnet. Selv om kunden har satt seg prestasjonsmål, og brenner for å nå dem, er sjansen stor for at det kommer uforutsette avbrekk som i verste fall gir stagnasjon eller regresjon. Ha en nødplan i bakhodet da, slik at de holder seg litt aktive i «nedeperioden».
Kundegruppe # 3
Denne kundegruppen er 100% innstilt på å nå målene sine, og er fullstendig egoistiske i forhold til det. Disse menneskene lar seg knapt stoppe av dødsfall i familien. Vi snakker med andre ord om idrettsutøvere som lever av det de gjør, eller folk som er herlig sprø nok til å leve slik uten å være på noe absolutt toppnivå. De er sjeldne, men de eksisterer.
Løsningen
Her kan du periodisere til fingerspissene. Med denne kunden bør du tenke i form av hele treningsår med mesosykluser hvor forskjellige kvaliteter vektlegges mer og mindre etter behov som bestemmes av hvor i sesongen man er. Det bør legges inn oppkjørings- og avlastingsfaser før konkurranser. Hvis man har en konkurransesesong må man vurdere hvordan kvaliteter skal vedlikeholdes mest mulig effektivt, uten at det blir så tøff trening at det går utover konkurranseprestasjonene. Den største trusselen er skader som oppstår fordi de kjører så hardt. Legg derfor som alltid stor vekt på skadeforebyggende trening, og gjør risikoen ved valg av øvelser lavest mulig. Lær deg å lese utøverens kommunikasjon mellom linjene. Idrettsutøvere går ikke av veien for å skjule og tone ned smerter, hvis de tror det gjør at de unngår å få et avbrekk. De tenker kortsiktig. Det er derfor din jobb å tenke langsiktig på deres vegne. Disse kundene må noen ganger holdes litt igjen istedenfor å piskes, for de er som oftest allerede mer en gode nok på å ta seg ut. Vær streng med at de ikke trener på intensiteter som er høyere enn planen sier, eller med for store mengder, og vær nøye med å forklare hvorfor alt gjøres som det gjøres. Hvis ikke risikerer du for eksempel at de kjører maksbelastninger i en økt på egenhånd, hvor de egentlig skulle jobbe med eksplosivitet, fordi de følte at det var en god dag, hvor det var mye «trøkk» i kroppen. Vær dessuten ydmyk og oppmerksom på at du bør ha lært deg mer om trening enn du lærer gjennom en vanlig PT-sertifisering før du tar inn en kunde av denne typen. SC_facebook_banner


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published