Cart 0

Hvorfor vi fjerner kravet om å være Personlig Trener for å ha muligheten til å bli Sertifisert StyrkeCoach!

Diverse Eirik Sandvik Korrekt teknikk Kunde Kunder Personlig Trener Personlige trenere Praktisk eksamen Sertifisering Skader Smerter StyrkeCoach Teorikurs

Etter nøye gjennomtenkt overveielse har vi tatt beslutningen om å fjerne kravet om å ha tittel som personlig trener (eller tilsvarende utdanning) for å kunne bli tatt opp til praktisk eksamen og få mulighten til å bli sertifisert StyrkeCoach. Årsaken til dette forklares her.
Det BURDE være slik at alle som trener andre og påfører kunden sin ytre belastning har en kvalitetssikring på at de både kan lære bort korrekt teknikk og evne å vurdere hva som passer og ikke passer for hver enkelt kunde. Slik er det ikke per dags dato... [caption id="attachment_546" align="alignnone" width="580"]benkpress feil Legger du ikke merke til feilen vil kunden din merke det![/caption] Svært mange, for ikke å si flertallet av nyutdannede personlige trenere er usikre. Usikre på om det de gjør er korrekt. Usikre på hvordan de skal få kunder til å trene ulike øvelser korrekt, usikre på hvilke typiske feil som kan oppstå og ikke minst hva man skal gjøre når de møter en situasjon der en eller flere skadelige feil blir observert. Øvrig er det stor usikkerhet rundt hvordan man skal få kunden fra A til B så effektivt som mulig. Ikke minst fremkommer usikkerhet når kunden kommer med kroniske ryggsmerter eller skuldersmerter, eller når smerter fremkommer under utførelse av øvelser. Undertegnede har blitt hyret av en stor mengde kjente og ukjente personlige trenere nettopp for å få gjenomgang i hvordan ting skal gjøres i praksis. Dette medfører alltid en rekke a-ha opplevelser vedrørende teknisk utførelse av øvelser, skadeforebygging og rehabilitering med akutt og varig effekt.
Det er et behov for kvalitetssikring i treningsbransjen
Hvem som helst kan trene andre. Hvem som helst kan kalle seg personlig trener og hvem som helst kan kalle seg styrkecoach. Det er derfor per dags dato ingen KVALITETSSIKRING på personer som trener andre i treningsbransjen. Det fremste beviset på dette er de utallige treningspåførte skader og smerter. Overnevnte kan kun bety EN ting - at en tittel som "Personlig Trener" ikke er ensbetydende med at kunden kan forvente å få innlært korrekt teknikk, bli satt til å utføre øvelser som forebygger eller eliminerer problemer, eller rett og slett bli trent trygt og effektivt. [caption id="attachment_549" align="alignnone" width="580"]knebøy feil Galgen neste om du tillater dette...[/caption] Det er selvsagt mulig, men flertallet demonstrerer såpass stor usikkerhet at tittelen i seg selv ikke er et kvalitetsstempel. Dette er for øvrig ingen nyhet, men det introduserer følgende utsagn...
Ingen som IKKE kan få andre til å utføre øvelser med korrekt teknikk og som evner å ta korrekte valg for kunden slik at skader forebygges vil bli sertifisert StyrkeCoach.
SertifisertStyrkeCoachDet garanteres av undertegnede, som lever av teknisk coaching, at ingen som ikke kan demonstrere kvalitet under den praktiske eksamen ei heller bil bestå. Dette betyr at langt færre vil bære tittelen Sertifisert StyrkeCoach med vårt emblem, men det betyr også at en uteksaminert StyrkeCoach vil bære et kvalitetsstempel inn i treningsbransjen. Kunder som oppsøker en Sertifisert StyrkeCoach både skal og VIL få korrekt innlæring i styrketrening og øvrige relevante underbyggende kategorier. Dette provserer meg egentlig personlig, men man trenger ikke inngående kunnskap om anatomi eller fysiologi for å få kunder til å utføre øvelser og strategier med korrekt teknikk. Det skader selvsagt ikke, men hva man lærer om anatomi baserer seg på en anatomisk utgangsposisjon, ikke hvordan kroppen faktisk beveger seg under øvelser. Er rollen til hamstrings under knebøy og markløft det samme man lærer om muskelens rolle i en anatomitekst? Er rollen til latsen under benkpress tilsvarende hva man lærer i en tekst? Spørsmålet videre er... Har det man lærer av en anatomitekst særlig overføringsverdi til hvordan muskler fungerer i praksis under bevegelse og styrketrening? Svaret er nei. Alle seriøse trenere og coacher VIL lære seg dette på egenhånd uansett, men det er faktisk ingen forutsetning for å trene andre KORREKT. Hvis så var tilfelle, hvordan kan det ha seg at så mange personlige trenere oppsøker hjelp fordi de er usikre og ikke får kunder til å trene korrekt? Om du kjenner deg igjen, spør deg selv om du bør kjøpe en haug med anatomibøker, eller rett og slett få LÆRT hvordan øvelser SKAL utføres.
Hva er forskjellen på en Personlig Trener og en StyrkeCoach?
Selv om rollene har en glidende overgang er forskjellen primært følgende. En personlig trener skal sørge for at kunden trener på en måte som underbygger målsetningene sine. En StyrkeCoach har som hovedfokus å sørge for at treningen utføres med 100% korrekt teknikk. Det er med andre ord ikke et krav om å motivere, skrike og telle repetisjoner når man arbeider som StyrkeCoach. Selv om dette kan ha sin plass handler rollen først og fremst kun om å coache kunden i teknisk utførelse. Enkelt og elegant. Vi ser eksempler på personlige trenere i programmer som "The Biggest Loser" der det stadig introduseres en rekke nye øvelser og metoder, men med NULL fokus på teknisk utførelse. Trenerne skal kun få kundene ned i vekt så raskt som overhodet mulig, noe som også er målet deres. En StyrkeCoach sørger først for at strategier mestres skikkelig og utføres med logisk progresjon, for deretter å justere etter fermgang istedet for å påføre kunden skader og smerter som følge av for krass progresjon. Resultater kommer ikke raskt om kunden er skadet.
En jobb, eller en lidenskap?
Kanskje du har hatt mer flaks enn meg og mine bekjentskaper når det gjelder sertifisering for å bli personlig trener. Selv har jeg flere sertifiseringer via ulike organisasjoner, men ingen av dem har bortlært fokus på korrekt teknikk, hvordan håndtere typiske feil og andre sentrale strategier på hvordan trene kunden i PRAKSIS. Når personer som starter på kurs får vondt under utførelse av hva de lærer som "korrekt teknikk", så er det noe galt. Det gale er at kvalitetssikring ikke skapes ved å få inn flest mulig på et samlebånd og uteksaminere personer som ikke er klare til å påføre andre mennesker ytre belastning og stress som potensielt, og ofte skaper, kroniske smerter og skader. Har du trening som lidenskap og ønsker et kvalitetsbevis på dette kan vi garantere at du får det, OM du demonstrerer evne til å trene andre korrekt. Før den tid, sett deg inn i teorikurset. PS: Det er fortsatt 2 dager igjen av lanseringstilbudet vi kjører i januar. Sterke hilsner, EirikSandvik_signature_02    


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published