Cart 0

Du trodde ikke DETTE kunne forårsake foroverroterte skuldre!

Depresjon Foroverroterte skuldre Holdning Mental Trening Skadeforebyggende trening Skuldersmerter StyrkeCoach

Vi vet at foroverroterte skuldre ikke er gunstig om vi ønsker å unngå skuldersmerter, men kanskje vi har fokus på FEIL sted?
Det er ikke sjelden det dukker opp treningsentusiaster som har foroverroterte skuldre. Mange skylder på benkpress og bicepscurls og lar årsaksproblematikken være med det. Når det er sagt har du garantert også observert personer som du ser ikke gjør annet enn å trene bryst og biceps ha en fin skulderplassering og holdning. Om feil trening skulle være den hele årsak til foroverroterte skuldre, hvordan kan da dette ha seg? Det må jo da utvilsomt være andre årsaker tilstede og man kan ikke utelukkende komme med anbefalingen om å trene mer draøvelser og nedjustere volumet med pressøvelser! tomas fjeldberg Da studien Can sadness alter posture? dukket opp i Journal of Bodywork & Movement Therapies, føler jeg vi gikk inn på et meget interessant tema. Nemlig hvordan humør, og her tristhet, påvirket holdning i overkropp. Forskerne ville rett og slett finne ut om det var noen korrelasjon mellom skulderposisjonering og tristhet. De fikk 28 kvinner mellom 20-39 år til å stille opp og tok profilbilder, for å måle skulderplasseringen deres. Deltagerne fikk også en skjema der de måtte besvare tilstanden deres den siste tiden og den nåværende tilstanden med en skala fra "ingen tristhet" til "total fortvilelse". Forskerne fant ut at det var en signifikant korrelasjon mellom tristhet over tid og graden av foroverrotasjon (protraksjon) av skuldre. De fant ingen korrelasjon mellom nåværende følelse av trishet og foroverrotasjon.
Forskerne konkluderte med at subjektiv følelse av tristhet korrelerte med foroverroterte skuldre hos kvinner.
Hvorfor er dette interessant?
Om man kun skal følge "boka" vil holdning korrigeres av intelligent trening og rehabiliterende strategier, men hva om kronisk mental tilstand sender et langt sterkere stimuli til kroppen? Man vet at holdningen gjerne blir mer fleksjonsdominant om man er trist eller deprimert. Man ser som regel ikke triste personer sitte rakrygget og med stolt holdning, men heller nærmere fosterstilling for å sette det på spissen. Før man blindt retter fokus mot de beste øvelsene for å korrigere holdning burde man kanskje heller rette fokus mot den viktigste av dem alle, nemlig TRIVSEL! Man skal ikke dra dette for langt når man jobber som styrkecoach, men i ordet "coach" bør det kanskje også ligge en viss grad av mental trening. Vi vet at psyken ofte dikterer prestasjoner i idrett, etc. men studien antyder også at psyken kan diktere holdning. Om du har kunder som sliter med depresjon eller rett og slett har mye problemer i hverdagen er det kanskje ikke 3 tonn med rehabøvelser som er tingen. Tenk på det... BliEnSertifisertStyrkeCoach_580_banner-1


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published