Cart 0

Hvilken grepstype i pull-ups/chin-ups og nedtrekk er best for å trene ryggen!

Chin-ups Grep Grepstype Latissimus dorsi Lats Nedtrekk Pull-ups Rygg Ryggen Teknikk

Hvilken grepstype bør man benytte for å best mulig trene latsen i nedtrekk og chins/pull-ups?
Før eller senere er dette et spørsmål alle treningsentusiaster ønsker et godt svar på. Er det best med et overhåndsgrep, eller underhåndsgrep? Og spiller bredden på grepet noen rolle? Dette var hensikten til studien: "The Effect of Grip Width and Hand Orientation on Muscle Activity During Pull-ups and the Lat Pull-down" som tok for seg tilgjengelig forskning på området. pull-ups grepstype
Konklusjonen..
..basert på tilgjengelig forskning per dags dato, lyder som følger.
It has been demonstrated that using rotating handles during pull-ups or using a pronated grip during lat pull-down tends to result in the greatest activation of the latissimus dorsi, with no difference in latissimus dorsi activity between grip widths.
Forskning viser altså at et overhåndsgrep i nedtrekk og pull-ups medfører bedre aktivering av latsen (les: den brede ryggmusulaturen) og da særlig et roterende grep som starter fra pronert grep og ender opp i et supinert grep. Ingen tilgjengelig forskning kan si noe om hvorvidt grepsbredden spiller noen rolle. En studie indikerer også at det er noe høyere aktivering av biceps og bryst ved benyttelse av et underhåndsgrep i pull-ups, men det samme resultatet fant man ikke under nedtrekk. Per dags dato kan man derfor si at pull-ups og nedtrekk med et overhåndsgrep er best for å trene latsen og ryggen. Har man et roterende grep (eventuelt ringer) vil effekten være enda bedre. Et underhåndsgrep viser seg å være hakket vassere hva gjelder aktivering av biceps. Så, gå for grepstypen som illustrert på bildet (minus overdreven ekstensjon i nakke) og latsen vil bli trent til det fulle! PS: Pull-ups anvendes som fellesbetegnelse for pull-ups og chin-ups i denne saken. Pull-ups er kroppshev med et overhåndsgrep og chin-ups med underhåndsgrep i vanlig treningsterminologi. BliEnSertifisertStyrkeCoach_580_banner-1


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published