Cart 0

Er det nødvendig med god hoftemobilitet?

Bevegelighet Dynamisk oppvarming Egenmassasje Ryggsmerter Skadeforebyggende trening Statisk tøyning Triggerpunkter

Skal man egentlig bry seg om arbeid med egenmassasje, dynamisk oppvarming og statisk tøyning?
Det er mye snakk om disse emnene, spesielt i forbindelse med ryggsmerter. Man blir stadig anbefalt både rehabiliterende og prehabiliterende tiltak for å motvirke slike problemer. Mye tid går derfor med til å promotere arbeid med økt hoftemobilitet. IMG_8145 Studien; Effect of knee and hip position on hip extension range of motion in individuals with and without low back pain, ville blant annet se om det var noen sammenheng mellom hoftemobilitet og ryggsmerter. De fikk derfor 35 friske personer (10 menn og 25 kvinner) og 10 personer med ryggsmerter (4 menn og 6 kvinner) til å delta i forsøket. Ulike mål av hofte- og knemobilitet ble målt og utfallet viste at friske personer hadde høyere bevegelighet hva gjaldt graden av ekstensjon i hoftene. Personer med ryggsmerter hadde altså DÅRLIGERE bevegelighet. Om det var den dårlige bevegeligheten eller ryggsmertene som kom først vet vi ikke, men det er utvilsomt en sammenheng mellom ryggsmerter og dårlig bevegelighet. Arbeid med triggerpunkter, statisk tøyning og dynamisk oppvarming er utvilsomt sentrale momenter i et treningsopplegg. BliEnSertifisertStyrkeCoach_580_banner-1


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published