Cart 0

Muskelubalanser - er det farlig og er det nødvendig med testing?

Kroniske smerter Muskelubalanser Skadeforebyggende trening Skader Smerter Testing

Det er én ting jeg har mast spesielt mye om i flere år, nemlig viktigheten av å jobbe med muskelubalanser.
Vi har alle behov for å ikke la svake områder bli store problemområder da dette på fort kan eskalere til akutte skader og/eller kroniske smerter. Det er ikke annet enn logisk at det er viktig å rette fokus mot ubalanser før det er for sent. Knebøy DPI - ekstra_4 «Rehab» og «prehab» har nå selvsagt blitt "inn" i treningsbransjen. Det er bra. Likevel er det problemer med dette og da spesielt med tanke på testing og evaluering. Et feil fokus på dette området kan utvilsomt medføre prestasjonsREDUKSJON! Be aware! Testing og evaluering har også blitt "inn". Dette har både positive og negative sider. Det er også forskjell på prestasjonstester og bevegelsestester (eller isolerte tester). Førstnevnte kan f.eks. være maksimal styrke, spenst, hurtighet, osv, mens sistnevnte gjerne går inn på fleksiblitet i spesifikk muskulatur, mobilitet, osv. Problemet med isolert testing, enten det går på muskellengde eller muskelstyrke er at det ikke nødvendigvis sier noe om dynamisk funksjonalitet og heller ikke prestasjonsevne. Et meget sentralt område er ubalanser/asymmetri mellom høyre og venstre side av kroppen, benlengdeforskjeller, osv. Går man ut ifra at det finnes et ideal og dermed prøver å tilpasse alle etter dette idealet er man på ville veier.
It is important to appreciate that there is no perfect way of executing any movement: everyone has an individualised version of the supposedly "ideal" model of every skill. Some sports coaches and aerobic instructors place an unnecessarily restrictive emphasis on what they consider to be "correct" exercise technique and allow inadequate latitude for individual interpretation (i.e. style as opposed to skill.) One simply has to examine the drastically different walking and running styles of world class athletes to realise that there is no such thing as perfect style. There is only optimal style for each individual, where style refers to the individual expression of a motor skill. - Mel Siff
Testing av utøvere på elitenivå viser ofte signifikante ubalanser mellom høyre og venstre side. Dette blant annet på grunn av at vi alle har et bestemt stambein, skuddbein, kastarm, osv. En side vil nesten alltid dominere og da er det naturlig at en side er sterkere enn den andre, osv. Faktisk har det kommet frem at OM man endrer på slike ubalanser blant toppidrettstuøvere så vil en reduksjon i prestasjonsnivå kunne fremkomme. Med andre ord: ubalansene er nettopp det som GJØR utøveren istand til å prestere på et slikt høyt nivå. Dette betyr jo SELVSAGT ikke at ekstreme ubalanser ikke bør eller skal tas hensyn til. Det betyr snarere at man må vite hvem man har med å gjøre og ikke minst vurdere om ubalanser er noe som er naturlig for vedkommende i sin respektive idrett. Man kan ikke sette alle på et rullebånd og på liv og død presse all inn i samme evaluerings- og score-system da vi alle har unike måter å uttrykke oss på (ref: sitatet til Siff). I 100 meter sprint har f.eks. deltagere variasjoner i løpsteknikk. Det er variasjoner store nok til å si at det ikke finnes EN bestemt teknikk som er BEST (kun retningslinjer og prinsipper). Samme gjelder skudd, pasninger, osv. i fotball, håndball, basket, hockey, osv. Det er bare å se på idrettene, så får man klare bevis på dette. Jeg ser på muskelubalanser som begrensende faktorer for hva vedkommende ønsker å gjøre, eller noe som påvirker livskvalitet i negativ retning. Om noe sammenhenger med kroniske smerter bør det selvsagt gjøres noe med. Om man allerede presterer på høyt nivå, UTEN problemer, er det ikke alltid hensiktsmessig. Det å f.eks. gjøre mobilitet i skulderkomplekset identisk mellom høyre og venstre side for en håndballspiller eller utøver av annen kast-idrett er tilnærmet komplett umulig, ei heller hensiktsmessig. Repeterende kasting vil for eksempel medføre strukturelle, og dermed funksjonelle tilpasninger over tid. IMG_7948
Hvor farlige er muskelubalanser?
Ubalanser kan være "farlige" i den forbindelse at skader og smerter kan være rundt hjørnet om man overser dem. Man må uansett skille mellom ubalanser som har fremkommet av en mangelfull bevegelse, dårlig teknikk og valg av treningsmetoder - og strukturelle og funksjonelle ubalanser som er en naturlig tilpasning til vedkommendes idrett. Det mest sentrale man kan gjøre for å unngå de ubalansene som påvirker i negativ retning er å trene korrekt, varme opp skikkelig og gjennomføre korte generelle rehab-økter regelmessig. Dette finner du i Det Beste Innen Skadeforebyggende Trening.
Er det nødvendig med testing?
Per dags dato går min personlige mening om testing i retning av å heller vektlegge prestasjonstester kontra isolerte tester av muskellengde, osv. Sistnevnte bør heller vektlegges mer omfattende i situasjoner der man har å gjøre med personer som viser klare problemområder med generelle bevegelser og øvelser. Personlig gir det meg langt mer å observere øvelser som markløft, spensthopp, pushups, knebøy, og løping enn isolert testing. Dette vil som regel umiddelbart avdekke faktiske ubalanser og dermed dirigeres påfølgende treningsopplegg i riktig retning. Ja, dette er en generalisering, likevel er det noe å tenke på, både for deg som trener og utøver. For en komplett oversikt over hva du bør gjøre for å unngå og rehabiltere blant annet rygg- og skuldersmerter, er dette løsningen. BliEnSertifisertStyrkeCoach_580_banner-1


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published