Cart 0

Forlengelse av tilbudsfristen på StyrkeCoach-utdannelsen

Diverse

SertifisertStyrkeCoachFristen for tilbudet på 10,000,- for styrkecoach-kurset var 1. august. Før sommerferien og i sommerferien, har det dukket opp svært mange henvendelser vedrørende muligheter for å forlenge fristen, som følge av ferietider og at mange ønsker og har større mulighet til å kjøpe kurset, etter ferien og pengebruk til ferien er over. Grunnet at det er så mange som har bedt og "tryglet" om muligheten til å forlenge fristen, har jeg vurdert det dit, at jeg kan forlenge fristen til 1 september, på grunn av henvendelser og sterke ønsker om at mange ønsker litt mer tid på seg. Jeg har ikke lyst å være kjip eller knepen på det med tid, selv om jeg satt en frist som jeg mente og var helt reel. Dette blir et unntak og unntaket varer i 1 mnd. Det betyr: Du som ønsker kurset, men ikke har kjøpt det ennå, kan ennå få kursmaterialet til den sterkt reduserte prisen før 1. september. Fra og med 1. september vil kurspakken koste kr 70,000,- (Grunnen til at prisen blir 70,000,- vil du skjønne når du får vite hva som ligger i den prisen). Du vil aldri få muligheten til å skaffe kursmaterialet noen gang igjen til 10,000-. Den prisen, er unik, og er latterlig rimelig, opp mot hvilken verdi du får for livet, ved å skaffe deg kurset på disse betingelsene. Unner du deg å få manualer og kurs tilsendt, og i tillegg spare kr 60,000,- er tiden å handle nå. Fristen for denne prisen, vil på ingen måte endres igjen. Dette er siste frist, før dørene lukkes for alltid, for denne sterkt reduserte prisen. Les mer om kurset her.


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published