Cart 0

Det er hva du IKKE lærer som betyr noe - om du forstår

Diverse Louie Simmons

Det er mye man skal lære her i livet og det er mange måter å lære det på, men det er én ting som ALLTID vil lære deg, nemlig praksis.
The things that have been most valuable to me I did not learn in school. - Will Smith
Kall det gjerne erfaringsbasert læring. Det er ikke alltid det man gjør i praksis som er korrekt, men det man gjør i praksis vil alltid lære deg noe, om du er villig til å lære. Både av fremgangen du oppnår, og motgangen du møter. Personlig liker jeg å lese ting for å lære om noe, men hver gang jeg leser om et interessant emne, særlig når det gjelder trening, så kribler det i kroppen etter å prøve det i praksis. Det er viktig å visiualisere hvordan noe fungerer, men det sitter ikke før du gjør det i levende live. Og ikke bare én gang. Skal det sitte, må det mange gode repetisjoner til. Perfeksjonisme handler med andre ord om å gjøre, erfare, og repetere. Bøker, litteratur og andre læringsmedier er nødvendig "input", men for å virkelig forstå, og virkelig EIE noe, er man også avhengig av skikkelig "output". Dette er handling, det du gjør i praksis. Bøkene du leser, eller hva foreleserne dine prøver å lære deg, vil ikke lære deg mye om det IKKE anvendes i praksis. Når det gjelder trening og det å bli bedre, enten på å trene seg selv, eller andre, så har dette ALT å si. I skrivende stund er jeg i Columbus Ohio og trener på Westside Barbell, med selveste Louie Simmons. Om du ikke skulle vite hvem det er, så kan han kort oppsummeres som en levende legende innen trening. Altfor ofte er personer opptatt av hvilken "utdannelse" man har, når man heller burde være opptatt av hvilke RESULTATER man klarer å produsere. Hvordan man skal gå frem for å produsere maksimale resultater handler ikke bare om kunnskap, men også ANVENDT kunnskap, nettopp det du gjør i praksis. Som Louie sa til meg i dag, så hoppet han tidlig av i "skoleprosessen", og har ingen formell utdannelse å vise til... men se hvor dét førte han. Sånn ca. dit "alle" som tar master- og doktorgrader i trening ikke vil komme, fordi "de" mangler en vesentlig del i læringsprosessen (det finnes unntak, men du forstår poenget). Om du har lest så langt, vet du hva det siktes til. Simmons har lest bøker nok til å dekke flerfoldige doktorgrader, men dét er ikke hva han er kjent for. Det han er kjent for er det han IKKE lærte på skolen. 


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published